Spring naar content

Rotterdamse Ondernemers 1850-1950

Tussen 1850 en 1950 veranderde Rotterdam van handelsstad tot werkstad met de grootste industriële haven ter wereld. Deze transformatie is grotendeels toe te schrijven aan processen van industrialisatie, mechanisatie en schaalvergroting…

Tussen 1850 en 1950 veranderde Rotterdam van handelsstad tot werkstad met de grootste industriële haven ter wereld. Deze transformatie is grotendeels toe te schrijven aan processen van industrialisatie, mechanisatie en schaalvergroting, maar zeker ook aan de stuwkracht, spitsvondigheid en vernieuwingsdrang van een groot aantal Rotterdamse ondernemers. Of het nu de handelaar Pincoffs betreft, de havenbaronnen Van Beuningen en Van der Vorm, de bankiers Mees en Van der Mandele, de accountant Moret, de advocaat Dutilh, de jeneverstoker Henkes, de bioscoopexploitant Tuschinsky of de fabrikant in koffie, thee en tabak Van der Leeuw; allemaal hebben ze op eigen wijze hun stempel gedrukt op de groei en ontwikkeling van de stad Rotterdam en omgeving. Niet alleen door leiding te geven aan hun bedrijven, maar bijvoorbeeld ook door zitting te nemen in het bestuur van de Kamer van Koophandel, lid te worden van invloedrijke genootschappen als de Club Rotterdam of politiek actief te zijn op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau. Velen onder hen hebben zich ook op sociaal-cultureel vlak laten gelden. Rotterdamse ondernemers verenigden zich niet alleen in clubs en sociëteiten, zoals de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘De Maas’ en de Groote Sociëteit Amicitia, maar hebben ook talrijke initiatieven genomen op het gebied van de kunsten, stedenbouw, architectuur, sport, zorg, wetenschap en onderwijs. Zonder inmenging van de ondernemerselite had Feyenoord niet over het mooiste stadion van Nederland beschikt, was de kunstcollectie van museum Boijmans Van Beuningen nooit zo groot geweest, was het tuindorp Vreewijk nooit gebouwd, waren de Nederlandsche Handels-Hoogeschool – later Erasmus Universiteit – en de Volksuniversiteit er niet gekomen en was het Hofplein nooit opgesierd met de welbekende fontein.

In ‘Rotterdamse Ondernemers 1850-1950’ worden de levens en carrières van de vijftig voornaamste ondernemers en ondernemersfamilies beschreven. Het zijn korte biografieën die tezamen een uniek naslagwerk vormen voor iedereen die geïnteresseerd is in zowel de economische als de sociaal-culturele geschiedenis van Rotterdam en de opvallende rol die ondernemers daarbinnen hebben gespeeld. Het boek, geïnitieerd door het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is tevens bedoeld als aanzet tot verder wetenschappelijk onderzoek.

ISBN 90.6906.034.5

Prijs: € 34,90

Red.: Joop Visser, Mies van Jaarsveld,
Paul van der Laar

Eindred.: Matthijs Dicke

NRC Handelsblad: Gert-Jan Woudenberg: “Het boek laat zien wie in een eeuw tijd Rotterdam groot maakten.”
AD magazine: “Geen stad in Nederland is zo gevormd door particulieren als Rotterdam.”
FEM Business: “Een lovenswaardig initiatief.”

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.