Architectuur en stedebouw in oorlogstijd

De wederopbouw van Middelburg 1940-1948

 

De Duitse interventie in de wederopbouw van gebombardeerd Middelburg, een van de meest karakteristieke historische binnensteden van Nederland, is exemplarisch voor de wijze waarop nationaal-socialisten in bezet gebied met de plaatselijke bouwpraktijk omgingen. De Duitse ideeën over het inpassen van de getroffen stad in het Groot-Germaanse Rijk kregen voornamelijk gestalte in de bemoeienissen van de door Seyss-Inquaert ingestelde Kultuurraad.
De Algemeen gemachtigde voor de Wederopbouw, die zich soms met succes aan de invloed van de bezetter wist et onttrekken, zag zich niet alleen hiermee geconfronteerd, maar ook met de invloed van collaborerende Nederlanders. Als in dit boek één ding duidelijk wordt, dan is het wel dat in de na-oorlogse beoordeling van het gedrag van betrokkenen de termen 'goed' en 'fout' met de grootste voorzichtigheid moeten worden bekeken. Ook de na-oorlogse visie op het traditionalisme in de architectuur ; de 'Delftste School' versus 'Het Nieuwe Bouwen' geldt niet voor de periode van de bezetting.

 

Trouw, P.S.J. Beekhof-Koolen: "Een schitterende bron van informatie betreffende Middelburgs Wederopbouw."
NBD, L. Oosterbaan: "Het inhoudelijk niet eenvoudige boek is aantrekkelijk met veel illustraties uitgegeven. Voor belangstellenden zeer interessant."

Koos Bosma et al.

ISBN 90.6906.008.6

Antiquarische prijs: € 49,90

Architectuur en stedebouw in oorlogstijd